Nakon inicijalne riječke faze te druge faze na Silbi 2017. u sklopu programa SEA Silba Environment Art, multimedijalni međunarodni umjetnički projekt ” Sailor – Materijalizirani zvuk grada ” Damira Martinovića – Mrleta i Ivanke Mazurkijević, odnosno njihovog glazbenog projekta Mr.Lee & IvaneSky, ušao je u treću fazu razvoja u Berlinu.

Projekt kroz kreacije novih umjetničkih i znanstvenih izričaja uz sudjelovanje međunarodnih glazbenika, znanstvenika, likovnjaka i performera dokumentira vibraciju svakog grada u kojem se razvija, njegovu autentinčnu atmosferu i zvuk oko koje se radi glazba u suradnji s glazbenicima iz uključenih gradova. Sailor (Mornar), kao simbolično ime projekta koje u sebi krije višedimenzionalnu umjetničko znanstvenu perspektivu, završit će u Rijeci kombinacijom svih sakupljenih materijala, a tom zvučnom valu, odnosno vibraciji, kombinacijom umjetnosti i znanosti, bit će kreirana skulptura od morske vode.

U Berlinu je zvuk grada snimljen na više točaka, a potom su zvukovi spojeni kako bi se dobila zajednička, široka vibracija. Ona je bila temelj za suradnju s berlinskim glazbenicima i stručnjacima za zvuk, članovima Berlinske filharmonije.

U konačnici, namjera je objediniti zvukove Berlina i svih drugih europskih gradova u koje će Sailor doći, te od njih u Rijeci kreirati jedan potpuno novi europski prostor.